Sağlık emekçilerinden şiddete karşı ‘Beyaz Nöbet’

  • 19:51 26 Ocak 2022
  • Güncel
HABER MERKEZİ - Sağlık emekçileri, son dönemlerde artan şiddete karşı ve haklarını almak için birçok kentte alanlara çıkarak “Beyaz Nöbet” başlattı. Sağlık emekçileri, haklarının karşılanmaması halinde, 8 Şubat’ta greve gidecekleri uyarısında bulundu.
 
Sağlık meslek örgütleri, birçok kentte şiddete karşı ses çıkarmak ve haklarını almak için birçok kentte nöbet eylemi başlattı.
 
Diyarbakır
 
Amed Sağlık Platformu, sağlıkta şiddete karşı “Beyaz Nöbet” eylemi başlattı. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Poliklinikleri önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, "Yeter artık yanlış politikalarınız yüzünden ölüyoruz öldürülüyoruz" pankartı açtı. Yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek için sarı baret takan sağlık emekçileri, İstanbul’un Kartal ilçesinde Musa T. tarafından katledilen Ömür Erez’in fotoğraflarını taşıdı. Eylemde konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, hastanelerin sağlık yerleri değil şiddet yerleri olarak anıldığını ifade etti. Her gün 50 sağlık çalışanının sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını aktaran Elif, "Mevcut sağlık sisteminde herkes mutsuz, en çok da sağlık emekçisi mutsuzdur. Sağlıktan mutlu olan tek kesim sağlıkta dönüşüm sayesinde ‘oylarımız artmıştır’ diyenlerdir. Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır" dedi.
 
‘Şiddet Yasası göstermelik’
 
Sağlıkta Şiddet Yasası'nın "göstermelik" olduğunu ve sağlık emekçilerinin tepkilerini sönümlendirmek için yapıldığını söyleyen Elif, "Yasa, etkin biçimde de uygulanmamakta, saldırganlar karakolun ön kapısından girip arka kapısından çıkmaktadır. Olan ‘şikâyetçi olduğum için yeniden saldırıya uğrar mıyım’ endişesiyle baş başa kalan, artık aracını park ettiği otoparka giderken can güvenliği kaygısı yaşayan sağlık emekçisine olmaktadır” ifadelerini kullandı.
 
‘Bu sistemin kendisi şiddeti doğuruyor'
 
Elif, konuşmasında “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na da işaret ederek, “Program, sağlık çalışanlarının canına kastetmektedir. Bu program sonucu oluşturulan kışkırtılmış sağlık talebi, muayene sürelerinin 5 dakikaya kadar indirilmesiyle göğüslenmeye çalışılmakta, yıllık acil servis başvuru sayısı toplam nüfusundan fazla olan dünyadaki tek ülke olmamızla sonuçlanmaktadır. Özcesi bu sistemin kendisi şiddeti doğurmaktadır. Sağlık emekçilerinin haklarını ve halkın sağlık hakkını koruyup geliştirecek başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetle mücadeleden geri adım atmayacağız. Şiddetle yüz yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya ise, nöbet eylemlerine işaret ederek, "Biz gerçekten artık tükendik. Sağlık ortamı kaotik bir hal aldı. Emeğimizin karşılığını almak için taleplerimiz için mücadele edeceğiz” mesajı verdi. 
 
Sağlık çalışanları, "Beyaz Nöbet" eylemi başlattı.
 
İstanbul
 
İstanbul’da da Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık emekçilerinin gasp edilen haklarına dikkat çekmek üzere 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sürdüreceği “Beyaz Nöbet” eyleminin İstanbul ayağının startını Beyoğlu’nda bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verdi. Eylemde, "Oylama değil hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız için beyaz nöbetteyiz” yazılı pankart açılı. Eyleme katılan sağlık çalışanları, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganı attı. Hastane önünde tutulan nöbette forum düzenleyen sağlık emekçileri, yaşadıkları sorunlara işaret etti. Emekçiler, bu sorunlarının çözümünün ise ortak mücadele olduğunu vurguladı.
 
Forum ardından söz alan İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, AKP’nin düzenlemesi olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın yarattığı tahribatlara işaret etti. Programla birlikte halkın sağlık hakkının ve sağlık çalışanlarının çalışma haklarının gasp edildiğine dikkati çeken Pınar, bu durumun AKP tarafından bilerek ve isteyerek yapıldığını kaydetti. Pınar, sağlık çalışanlarının insani bir ücrete erişemediklerini vurgularken, TBMM tarafından getirilen tasarı ve ek ödemelerle bu hakkın geçiştirildiğini dile getirdi. Pınar, haklarının ödenmemesi halinde 8 Şubat’ta greve çıkacaklarının ve iş bırakacaklarının bilgisini verdi.
 
Açıklamanın ardından nöbet alkışlar ve sloganlarla son buldu.
 
Mersin
 
Mersin Tabip Odası (MTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, Mersin Diş Hekimleri Odası, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, 8 Şubat'ta yapacakları bir günlük iş bırakma eylemine dair Mersin Şehir Hastanesi önünde ortak açıklama yaptı. Açıklamada konuşan MTO Başkanı Mehmet Antmen, talepleri karşılanana dek mücadele edeceklerini söyledi.
 
Antalya
 
Antalya Tabip Odası (ATO) ve SES Antalya Şubesi, 8 Şubat'ta yapacakları bir günlük iş bırakma eylemine ilişkin Atatürk Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarını düzenleyen yasanın hala Meclis'e getirilmemesini protesto eden ATO Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, “Vazgeçmiyoruz. ‘Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz’ diyerek, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sonuç alıncaya kadar devam ediyoruz. 26 Ocak-4 Şubat arası hakkımız olanı almak için, tasarının Meclis’e gelmesi için beyaz nöbetteyiz. Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmediği takdirde 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz” dedi.
 
Urfa
 
Urfa’da da Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık meslek örgütleri, hakları için Beyaz Nöbet gerçekleştirerek eylem planını açıkladı. Açıklamada konuşan Urfa Tabip Odası Şube Sekreteri Bulut Ezer, haklarının teslim edilmemesi halinde sağlıkçılar olarak  8 Şubat günü yapacakları “Beyaz Grev”e işaret etti. 
Açıklama sloganlarla son buldu. 
 
İzmir
 
İzmir Sağlık Platformu da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbet eylemi gerçekleştirdi. "Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz. Haklarımız için beyaz nöbetteyiz" pankartının açıldığı eylemde "Evde, işte, sokakta her yerde şiddet", "Hekimlere 7200 ek gösterge" ve "24 saat çalışmak insan hakkı ihlalidir" dövizleri taşındı. Etkinlikte "Yaşamak yaşatmak istiyoruz", "Sağlıkta şiddet sona ersin" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları atıldı.
 
Burada konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muhteber Çolak, AKP eliyle getirilen ve sağlıkta dönüşümün parçası olan yasaları uygulamaları artık kaldıramadıklarını söyledi.
 
‘Soruşturmalara, mobbinge son verilmeli’
 
SES İzmir Şube Eşbaşkanı Nursel Yücesoy ise, sağlıkta şiddete işaret ederken, Kartal’da katledilen hemşire Ömür Erez’i andı. Nursel, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Buna rağmen sağlıkta güvenlik yasası talebimiz karşılanmıyor. İş yükünün artmakta, uzun çalışma süreleri sonucu psikolojik olarak yorulmaktayız. Bunun yanında emeğinize  karşılığını almamaktayız. Bakanlık sesimizi duymamakta ısrar ediyor. Sağlık emekçileri olarak, yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Kurumlardaki tüm giderlerin kamudan karşılandığı, sermayeye değil halka aktarılan bir sağlık sistemi mümkün. Yeterli, güvenceli istihdam istiyoruz. Liyakatsiz atamalara, soruşturmalar, mobinge derhal son verilmeli."
 
Etkinlikte İzmir Tabip Odası, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İzmir Diş Hekimleri Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası temsilcileri de haklarına ilişkin konuşma yaptı.
 
Konuşmaların ardından nöbet müzik eşliğinde devam etti. Emekçiler, sloganlar eşliğinde horon ve halaylar çekti.